Extractor

Extractor Set
Extractor Set
Utdragarsats för borttagning av avbrutna gängbultar M5-M16. Extractor set for removal of broken bolts M5-M16.
Extractor
Extractor
Klarar både vänster- och högergängade avbrutna skruvar och bultar. Handle both left- and right-handed broken screws and bolts.
Extractor Set (5 delar/parts)
Extractor Set (5 delar/parts)
Klarar både vänster- och högergängade avbrutna skruvar och bultar. Handle both left- and right-handed broken screws and bolts.
Extractor/Left Drill Set (10 delar/parts)
Extractor/Left Drill Set (10 delar/parts)
Klarar både vänster- och högergängade avbrutna skruvar och bultar. Handle both left- and right-handed broken screws and bolts.