Extractor

Extractor
Extractor
Klara både vänster- och högergängade avbrutna skruvar och bultar. Handle both left- and right-handed broken screws and bolts.
Extractor Set (5 delar/parts)
Extractor Set (5 delar/parts)
Klara både vänster- och högergängade avbrutna skruvar och bultar. Handle both left- and right-handed broken screws and bolts.
Extractor/Left Drill Set (10 delar/parts)
Extractor/Left Drill Set (10 delar/parts)
Klara både vänster- och högergängade avbrutna skruvar och bultar. Handle both left- and right-handed broken screws and bolts.