SLIP & KAP

Procut 125×0.8
Procut 125×0.8
Oslagbar professionell kapskiva med lång livslängd för tunna material. Unbeatable professional cutting disc with long life for thin materials.
Procut  125×1.0
Procut 125×1.0
Oslagbar professionell kapskiva med lång livslängd för tunna material. Unbeatable professional cutting disc with long life for thin materials.
Procut 125×1.6
Procut 125×1.6
Oslagbar professionell kapskiva med lång livslängd för tunna material. Unbeatable professional cutting disc with long life for thin materials.
Procut 180×1.5
Procut 180×1.5
Oslagbar professionell kapskiva med lång livslängd för tunna material. Unbeatable professional cutting disc with long life for thin materials.
Procut 230×1.9
Procut 230×1.9
Oslagbar professionell kapskiva med lång livslängd för tunna material. Unbeatable professional cutting disc with long life for thin materials.
Super Green 125
Super Green 125
Sliprondell i zirkon/keramisk aluminum oxide för extremt hög avverkning. Grinding disc of zircon/ceramic aluminum oxide for extremely high efficiency.
Super Green 180
Super Green 180
Sliprondell i zirkon/keramisk aluminum oxide för extremt hög avverkning. Grinding disc of zircon/ceramic aluminum oxide for extremely high efficiency.
Flap Disc 125 (40 grit)
Flap Disc 125 (40 grit)
Lamellrondell av högsta kvalitet med lång livslängd. High quality flap disc with long life.
Flap Disc 125 (60 grit)
Flap Disc 125 (60 grit)
Lamellrondell av högsta kvalitet med lång livslängd. High quality flap disc with long life.
Flap Disc 125 (80 grit)
Flap Disc 125 (80 grit)
Lamellrondell av högsta kvalitet med lång livslängd. High quality flap disc with long life.
Pro Grinder 125
Pro Grinder 125
Pro Grinder är en högeffektiv slipskiva för hårda material. Pro Grinder is a high performance grinding disc for hard materials.
Pro Grinder 180
Pro Grinder 180
Pro Grinder är en högeffektiv slipskiva för hårda material. Pro Grinder is a high performance grinding disc for hard materials.
Pro Grinder 230
Pro Grinder 230
Pro Grinder är en högeffektiv slipskiva för hårda material. Pro Grinder is a high performance grinding disc for hard materials.
Diamond Cup 125
Diamond Cup 125
Plan diamantslipskål för snabb och effektiv slipning av ojämna ytor. Flat diamond grinding bowl for quick and efficient grinding of uneven surfaces.
Diamond Turbo 125 x 7
Diamond Turbo 125 x 7
För torr- och våtkapning av kakel, marmor, förstärkt glasfiber, natursten och granit. For dry and wet cutting of tiles, marble, reinforced fiberglass, natural stone and granite.
Diamond 125×7
Diamond 125×7
För kapning i betong, tegel och andra porösa byggmaterial. For cutting in concrete, bricks and other porous building materials.
Diamond 180×7
Diamond 180×7
För kapning i betong, tegel och andra porösa byggmaterial. For cutting in concrete, bricks and other porous building materials.
Diamond 230×7
Diamond 230×7
För kapning i betong, tegel och andra porösa byggmaterial. For cutting in concrete, bricks and other porous building materials.
Diamond 300×7
Diamond 300×7
För kapning i betong, tegel och andra porösa byggmaterial. For cutting in concrete, bricks and other porous building materials.
Diamond 350×10
Diamond 350×10
Allround diamantkapskiva med normal tandning. Allround diamond cutting disc with normal toothing.
Allcut 125×5
Allcut 125×5
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.
Allcut 180×5
Allcut 180×5
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.
Allcut 230×5
Allcut 230×5
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.
Allcut 300×3
Allcut 300×3
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.
Allcut 350×3
Allcut 350×3
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.