•  Kundtjänst: 019-18 55 45     Nastagatan 9, 702 27 Örebro    info@gson.se

 

GSON Europe AB

 

Safe trade
GSON Europe AB är med i Safe Trade-registret. Att vara med i Safe Trade innebär att företagets ekonomi och anseende i branschen när som helst kan kontrolleras av inköpare inom kommun och landsting. Det innebär också att inköparna lättare kan hitta seriösa leverantörer och entreprenörer med goda referenser. Att våga presentera sina företagsuppgifter öppet är något som stärker företagets seriositet och trovärdighet.

Miljö
Vi är anslutna till El-Kretsen och uppfyller direktiven gällande elektriska och elektroniska produkter samt batterier.

Kvalitet
Vår kvalitetspolicy grundar sig på löpande bevakning och uppföljning av våra leverantörers kvalitet och leveransförmåga.

SundaHus
SundaHus Miljödata används som ett verktyg för att uppfylla beställarens miljöprogram, för att dokumentera byggprodukterna i byggnaden och för att hålla reda på vilka produkter som används vid förvaltning och drift av byggnaden.

Finfo
Gson Europe AB är med i FINFO, Sveriges största databas för artikelinformation inom byggmaterial, som förser inköpare med kvalitetssäkrad digital produktinformation.

Högsta kreditvärdighet
Gson Europe AB har kreditrating AAA. Det är det högsta betyget på kreditvärdighet som ett aktiebolag kan få. AAA ges till företag som visar stabilitet över tid, både i hög- och lågkonjunktur, och är ett bevis på att företaget är en trygg och kreditvärdig affärspartner.