Hand Tap HSS-G (Plug)

Hand Tap HSS-G (Plug)

SE Nr 3 – Sluttapp/Gradtapp, den av tapparna som många gånger även används enskilt.

EN No 3 – Plug, the tap that many times can be used by itself.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØStigning
Pitch
Antal/fp
Quantity/pack
B9203Hand Tap HSS-G ( Plug )M30,5 mm1 st/pcs
B9204Hand Tap HSS-G ( Plug )M40,7 mm1 st/pcs
B9205Hand Tap HSS-G ( Plug )M50,8 mm1 st/pcs
B9206Hand Tap HSS-G ( Plug )M60,8 mm1 st/pcs
B9208Hand Tap HSS-G ( Plug )M80,8 mm1 st/pcs
B9210Hand Tap HSS-G ( Plug )M101,50 mm1 st/pcs
B9212Hand Tap HSS-G ( Plug )M121,50 mm1 st/pcs
B9214Hand Tap HSS-G ( Plug )M142,0 mm1 st/pcs
B9216Hand Tap HSS-G ( Plug )M162,0 mm1 st/pcs
B9218Hand Tap HSS-G ( Plug )M182,5 mm1 st/pcs
B9220Hand Tap HSS-G ( Plug )M202,5 mm1 st/pcs
B9222Hand Tap HSS-G ( Plug )M222,5 mm1 st/pcs
B9224Hand Tap HSS-G ( Plug )M243,0 mm1 st/pcs