Carbide Burr Ball Nosed Tree

Carbide Burr Ball Nosed Tree

SE Roterande hårdmetallfilar av karbid designade för universal användning på många olika material. Dubbelskären förhindrar igensättning och minskar vibrationerna.

EN Carbide Burr designed for universal use on many different materials. Double cut prevents clogging and reduces vibration.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØSkaft
Shank
Huvudlängd
Shank
Antal/fp
Quantity/pack
D235Carbide Burr Ball Nosed Tree3 mm3 mm13 mm1 st/pcs
D236Carbide Burr Ball Nosed Tree6 mm3 mm13 mm1 st/pcs
D237Carbide Burr Ball Nosed Tree6 mm6 mm16 mm1 st/pcs
D238Carbide Burr Ball Nosed Tree10 mm6 mm20 mm1 st/pcs
D239Carbide Burr Ball Nosed Tree12 mm6 mm20 mm1 st/pcs