Hammarborr

4Cut ECO SDS drill
4Cut ECO SDS drill
Självcentrerande spets som möjliggör exakt borrning samt högre avverkning. Self-centering point that allows for precise drilling and higher efficiency.
4Cut ECO SDS drill Set (7 delar/parts)
4Cut ECO SDS drill Set (7 delar/parts)
Självcentrerande spets som möjliggör exakt borrning samt högre avverkning. Self-centering point that allows for precise drilling and higher efficiency.
4Cut ECO SDS Drill Set in Rose box (7 delar/parts)
4Cut ECO SDS Drill Set in Rose box (7 delar/parts)
4Cut ECO SDS Drill har en 4-spiralig självcentrerande spets som möjliggör exakt borrning samt högre avverkning än vanliga hammarborrar. 4Cut ECO SDS Drill has a 4-flute self-centering point that allows for precise drilling and higher efficiency than ordinary hammer drills.
4Cut ECO SDS drill Set (40 delar/parts)
4Cut ECO SDS drill Set (40 delar/parts)
Självcentrerande spets som möjliggör exakt borrning samt högre avverkning. Self-centering point that allows for precise drilling and higher efficiency.