Bi-Metal

M500 Multiblade Bi-Metal
M500 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M510 Multiblade Bi-Metal
M510 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M520 Multiblade Bi-Metal
M520 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M535 Multiblade Bi-Metal
M535 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M585 Multiblade Angle Bi-Metal
M585 Multiblade Angle Bi-Metal
Genialt blad vinklat i 90° gör att du kommer åt på ”omöjliga” ställen. Ingenious blade with an angle of 90° allows you to access ”impossible” places.
M593 Multiblade Bi-Metal
M593 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M610 Multiblade Starlock Bi-Metal
M610 Multiblade Starlock Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.