Ceramic Flap Disc (60 grit)

Ceramic Flap Disc (60 grit)

SE En keramisk lamellrondell med betydligt längre livslängd än en vanlig lamellrondell och med över-
lägsen prestanda. Väldigt effektiv även på hård legering. Lätt konisk form typ 29 med lameller i 10° vinkel för bättre ytkontakt på både platta och böjda arbetsytor. Bästa valet när hastighet och effektiv avverkning är primärt. Järn- och sulfatfri (< 1%). Slipar rostfritt stål, järn, legerat stål m.m. Max periferihastighet 80 m/s.

EN A ceramic flap disc with significantly longer lifetime compared to a traditional flap disc and with superior performance. Very effective even on hard alloys. Conical shape type 29 with flaps at a 10° angle provides greater surface contact on both flat and bent surfaces. The best choice when speed and stock removal are primary considerations. Iron and sulphate free (< 1%). Grinds stainless steel, ferrous metals, high tensile alloys etc. Maximum peripheral speed 80 m/s.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Korn
Grit
K551Ceramic Flap Disc 125x22,23, mm6020/100 st/pcs
ProduktfördelarProduct advantages
Lång livslängd
Long lifetime
Snabb avverkningFast grinding
Komfortabel slipegenskapComfortable cutting qualities
Slipar i 15° till 25° vinkelGrinds at 15° to 25° angle
EkonomiskEconomic