Carbide Burr Pointed Tree

Carbide Burr Pointed Tree

SE Roterande hårdmetallfilar av karbid designade för universal användning på många olika material. Dubbelskären förhindrar igensättning och minskar vibrationerna.

EN Carbide Burr designed for universal use on many different materials. Double cut prevents clogging and reduces vibration.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØSkaft
Shank
Huvudlängd
Head length
Antal/fp
Quantity/pack
D257Carbide Burr Pointed Tree3 mm3 mm13 mm1 st/pcs
D258Carbide Burr Pointed Tree6 mm3 mm13 mm1 st/pcs
D262Carbide Burr Pointed Tree10 mm6 mm20 mm1 st/pcs
D263Carbide Burr Pointed Tree12 mm6 mm20 mm1 st/pcs