Carbide Burr Ball Nose Cone

Carbide Burr Ball Nose Cone

SE Roterande hårdmetallfilar av karbid designade för universal användning på många olika material. Dubbelskären förhindrar igensättning och minskar vibrationerna.

EN Carbide Burr designed for universal use on many different materials. Double cut prevents clogging and reduces vibration.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØSkaft
Shank
Huvudlängd
Head length
Antal/fp
Quantity/pack
D313Carbide Burr Ball Nose Cone3 mm3 mm13 mm1 st/pcs
D316Carbide Burr Ball Nose Cone8 mm6 mm20 mm1 st/pcs
D317Carbide Burr Ball Nose Cone10 mm6 mm20 mm1 st/pcs
D318Carbide Burr Ball Nose Cone12 mm6 mm28 mm1 st/pcs