Carbide Burr Oval

Carbide Burr Oval

SE Roterande hårdmetallfilar av karbid designade för universal användning på många olika material. Dubbelskären förhindrar igensättning och minskar vibrationerna.

EN Carbide Burr designed for universal use on many different materials. Double cut prevents clogging and reduces vibration.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØSkaft
Shank
Huvudlängd
Head length
Antal/fp
Quantity/pack
D222Carbide Burr Oval6 mm3 mm10 mm1 st/pcs
D224Carbide Burr Oval10 mm6 mm16 mm1 st/pcs