Carbide Burr Cylinder without Endcut

Carbide Burr Cylinder without Endcut

SE Roterande hårdmetallfilar av karbid designade för universal användning på många olika material. Dubbelskären förhindrar igensättning och minskar vibrationerna.

EN Carbide Burr designed for universal use on many different materials. Double cut prevents clogging and reduces vibration.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØSkaft
Shank
Huvudlängd
Head length
Antal/fp
Quantity/pack
D102Carbide Burr Cylinder without Endcut3 mm3 mm14 mm1 st/pcs
D103Carbide Burr Cylinder without Endcut6 mm3 mm13 mm1 st/pcs
D106Carbide Burr Cylinder without Endcut8 mm6 mm18 mm1 st/pcs
D107Carbide Burr Cylinder without Endcut10 mm6 mm20 mm1 st/pcs
D109Carbide Burr Cylinder without Endcut12 mm  6 mm25 mm1 st/pcs