Carbide Burr Cylinder with Endcut

Carbide Burr Cylinder with Endcut

SE Roterande hårdmetallfilar av karbid designade för universal användning på många olika material. Dubbelskären förhindrar igensättning och minskar vibrationerna.

EN Carbide Burr designed for universal use on many different materials. Double cut prevents clogging and reduces vibration.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØSkaft
Shank
Huvudlängd
Head length
Antal/fp
Quantity/pack
D136Carbide Burr Cylinder with Endcut8 mm6 mm18 mm1 st/pcs
D137Carbide Burr Cylinder with Endcut10 mm6 mm20 mm1 st/pcs
D139Carbide Burr Cylinder with Endcut12 mm6 mm25 mm1 st/pcs