Carbide Burr Ball

Carbide Burr Ball

SE Roterande hårdmetallfilar av karbid designade för universal användning på många olika material. Dubbelskären förhindrar igensättning och minskar vibrationerna.

EN Carbide Burr designed for universal use on many different materials. Double cut prevents clogging and reduces vibration.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØSkaft
Shank
Huvudlängd
Head length
Antal/fp
Quantity/pack
D202Carbide Burr Ball4 mm3 mm3 mm1 st/pcs
D204Carbide Burr Ball10 mm6 mm8 mm1 st/pcs
D206Carbide Burr Ball12 mm6 mm10 mm1 st/pcs