Carbide Burr Ball Nosed Cylinder

Carbide Burr Ball Nosed Cylinder

SE Roterande hårdmetallfilar av karbid designade för universal användning på många olika material. Dubbelskären förhindrar igensättning och minskar vibrationerna.

EN Carbide Burr designed for universal use on many different materials. Double cut prevents clogging and reduces vibration.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØSkaft
Shank
Huvudlängd
Head length
Antal/fp
Quantity/pack
D171Carbide Burr Ball Nosed Cylinder3 mm3 mm14 mm1 st/pcs
D172Carbide Burr Ball Nosed Cylinder6 mm3 mm13 mm1 st/pcs
D174Carbide Burr Ball Nosed Cylinder6 mm6 mm16 mm1 st/pcs
D175Carbide Burr Ball Nosed Cylinder8 mm6 mm18 mm1 st/pcs
D176Carbide Burr Ball Nosed Cylinder10 mm6 mm20 mm1 st/pcs
D178Carbide Burr Ball Nosed Cylinder12 mm6 mm25 mm1 st/pcs