Cyano acrylates

Peak
Peak
Peak är ett lättflytande cyanoakrylatlim med extremt snabb härdtid. Peak is a thin fluid cyanoacrylate adhesive with extremely fast curing time.
Classic
Classic
Classic är ett medeltrögt cyanoakrylatlim med extremt snabb härdtid. Classic is a medium fluid cyanoacrylate adhesive with extremely fast curing time.
Control
Control
Control är ett trögflytande cyanoakrylatlim med snabb härdtid. Control is a viscous cyanoacrylate adhesive with fast curing time.
Gel
Gel
Gel är en cyanoakrylatlimgel med snabb härdtid. Gel is a cyanoacrylate gel-adhesive with fast curring time.
Glue Pen
Glue Pen
Glue Pen är en nyutvecklad produkt för limning av många olika material. Glue Pen is a newly developed product for gluing many different materials.
Rapid
Rapid
Påskyndar härdning, ökar spaltfyllnaden, förhindrar absorbtion, minimerar limspridning. Accelerates curing, increases gap fil, prevents absorption, minimizes glue spreading.
Filler
Filler
Fyllnadsgranulat att använda tillsammans med cyanoakrylatlim. Filling granulate for use together with cyanoacrylate adhesive.