NYHETER

M610 Multiblade Starlock Bi-Metal
M610 Multiblade Starlock Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M600 Multiblade Starlock Curved Wood
M600 Multiblade Starlock Curved Wood
Anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster. Adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.
M620 Multiblade Starlock Wood Japanese
M620 Multiblade Starlock Wood Japanese
Multiblade Starlock Wood har ”japantänder” anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster. Multiblade Starlock Wood has ”Japanese teeth” adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.
Reach Marker
Reach Marker
Djuphålsmärkare för borrhål och svåråtkomliga ställen. Deep hole marker for drill holes and difficult access points.
Mini Inductor
Mini Inductor
Induktionsvärmare 230V 50Hz. Värmeeffekt 1,1 kW. Induction heater 230V 50Hz. Heat output 1.1 kW.
Scrubbing Cream
Scrubbing Cream
Handrengöringsmedel med vegetabiliska mikrokulor. Hand cleansing cream with natural microspheres.