Diamantkapskivor

Diamond 125×7
Diamond 125×7
För kapning i betong, tegel och andra porösa byggmaterial. For cutting in concrete, bricks and other porous building materials.
Diamond 180×7
Diamond 180×7
För kapning i betong, tegel och andra porösa byggmaterial. For cutting in concrete, bricks and other porous building materials.
Diamond 230×7
Diamond 230×7
För kapning i betong, tegel och andra porösa byggmaterial. For cutting in concrete, bricks and other porous building materials.
Diamond 300×7
Diamond 300×7
För kapning i betong, tegel och andra porösa byggmaterial. For cutting in concrete, bricks and other porous building materials.
Diamond 350×10
Diamond 350×10
Allround diamantkapskiva med normal tandning. Allround diamond cutting disc with normal toothing.
Allcut 125×5
Allcut 125×5
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.
Allcut 180×5
Allcut 180×5
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.
Allcut 230×5
Allcut 230×5
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.
Allcut 300×3
Allcut 300×3
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.
Allcut 350×3
Allcut 350×3
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.