Tigerblade Leca 455x50x1,5 mm

Tigerblade Leca

SE Separatlödda hårdmetall-tänder med lång livslängd. Biter snabbt med kraft genom all vanlig byggsten. Stark bladkonstruktion och optimerad geometri för raka och noggranna sågsnitt. Lägre egenvikt för ökad livslängd på både verktyg och sågblad. Används till material som fibersegment, lättbetong, rödtegel mm.

EN Separately soldered teeth of hard metal with long life. Fast, powerfull bite through all common building blocks. Strong blade design and optimized geometry for straight and accurate sawing. Lower weight for increased lifetime on both tools and saw blade. Used for materials such as fiber segments, lightweight concrete, red brick etc.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Längd
Length
Bredd
Width
Tjocklek
Thickness
Tänder/tum
Teeth/inch
Antal/fp
Quantity/pack
6900Tigerblade Leca455 mm
50 mm
1,5 mm2 tpi1 st/pcs