Diamond Drill

Diamond Drill

SE Effektiv och säker diamantborr för håltagning i kakel och klinker, även extra hårt kakel. Inga mer spräckta plattor! Mycket lång livslängd, upp till 100 st hål per borr. Monteras på alla vinkelslipar med M14-gänga. Ingen centrumborr behövs.

EN Effective and safe diamond drill bit for drilling in tile and clinker, even extra hard tile. No more cracked tiles! Very long life time, up to 100 holes per drill bit. Fitts on all angle grinders with M14 thread. No center drill needed.

Art nr
Art No
Produkt
Product
ØAntal/fp
Quantity/pack
B3006Diamond Drill6 mm1 st/pcs
B3008Diamond Drill8 mm1 st/pcs
B3010Diamond Drill10 mm1 st/pcs
B3012Diamond Drill12 mm1 st/pcs
B3014Diamond Drill14 mm1 st/pcs
B3016Diamond Drill16 mm1 st/pcs
B3018Diamond Drill18 mm1 st/pcs
B3020Diamond Drill20 mm1 st/pcs
B3022Diamond Drill22 mm1 st/pcs
B3025Diamond Drill25 mm1 st/pcs
B3027Diamond Drill27 mm1 st/pcs
B3032Diamond Drill32 mm1 st/pcs
B3035Diamond Drill35 mm1 st/pcs
B3050Diamond Drill50 mm1 st/pcs
B3070Diamond Drill70 mm1 st/pcs
B3076Diamond Drill76 mm1 st/pcs