Låsning/Tätning

Twister
Twister
Twister blandrör. Vridbar i 360°. Underlättar applicering i hörn. Twister tube. Rotate in 360°. Facilitates application in corners.
Blue Lock
Blue Lock
1-komponents anaerobt lim som används som medelstark låsning av gängor och andra detaljer. 1-component anaerobic adhesive that is used as a medium strength locking of threads and other details.
Red Lock
Red Lock
1-komponents anaerobt lim som används där extra hård fastsättning krävs. 1-component anaerobic adhesive used where extra hard fastening is required.
Pipe Seal
Pipe Seal
Anaerob gäng- och flänstätning för vvs, hydraulik och pneumatik. Anaerobic thread and flange seal for plumbing, hydraulics and pneumatics.