SLIP & KAP

Diamond 350×10
Diamond 350×10
Allround diamantkapskiva med normal tandning. Allround diamond cutting disc with normal toothing.
Allcut 125×5
Allcut 125×5
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.
Allcut 180×5
Allcut 180×5
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.
Allcut 230×5
Allcut 230×5
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.
Allcut 300×3
Allcut 300×3
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.
Allcut 350×3
Allcut 350×3
Allcut möjliggör pålitlig, snabb kapning av många material med en sval kapyta. Allcut enables reliable, quick cutting of many materials with a cool cutting surface.
Diamond Cutting & Grinding Disc M14
Diamond Cutting & Grinding Disc M14
Multifunktionell diamantklinga för kapning, slipning och avrundning av kanter och hörn. Multifunctional diamond disc for cutting, grinding, and rounding of edges and corners.
Diamond Cup 125
Diamond Cup 125
Plan diamantslipskål för snabb och effektiv slipning av ojämna ytor. Flat diamond grinding bowl for quick and efficient grinding of uneven surfaces.
Diamond Turbo Cup Wheel
Diamond Turbo Cup Wheel
Diamantslipskål för avverkning i natursten, men slipar även betong, hård puts, hårt spackel och hålsten mm. Diamond cup wheel for grinding in natural stone but also for concrete, hard plasters and fillings, hollow bricks etc.