SKYDD & FÖRSTA HJÄLPEN

Anaconda
Anaconda
Panoramalinser med 180 graders synfält. Effektiv ventilation. Panoramic lens with 180 degree field of view. Effective ventilation.
Boa Clear
Boa Clear
Optiskt neutrala skyddsglasögon i polykarbonat. Optically neutral goggles of polycarbonate.
Boa Amber
Boa Amber
Optiskt neutrala skyddsglasögon i polykarbonat. Optically neutral goggles of polycarbonate.
Pyton Clear
Pyton Clear
Skyddsglasögon med lins i ett stycke. Protective goggles with lens in one piece.
Pyton Amber
Pyton Amber
Skyddsglasögon med lins i ett stycke. Protective goggles with lens in one piece.
Pyton Smoke
Pyton Smoke
Skyddsglasögon med lins i ett stycke. Protective goggles with lens in one piece.
Viper Clear
Viper Clear
Skyddsglasögon med böjd lins och näs-bro i mjukt gummi. Protective goggles with curved lens and nose piece in soft rubber.
Viper Amber
Viper Amber
Skyddsglasögon med böjd lins och näs-bro i mjukt gummi. Protective goggles with curved lens and nose piece in soft rubber.
Viper Smoke
Viper Smoke
Skyddsglasögon med böjd lins och näs-bro i mjukt gummi. Protective goggles with curved lens and nose piece in soft rubber.
Cobra Clear
Cobra Clear
Skyddsglasögon av reptålig polykarbonat. Protective goggles of scratch-resistant polycarbonate.
Cobra Amber
Cobra Amber
Skyddsglasögon av reptålig polykarbonat. Protective goggles of scratch-resistant polycarbonate.
Cobra Smoke
Cobra Smoke
Skyddsglasögon av reptålig polykarbonat. Protective goggles of scratch-resistant polycarbonate.
Disposable Mask FFP2 NR
Disposable Mask FFP2 NR
Effektivt skydd i miljöer med icke flyktiga och/eller flytande partiklar som t ex. damm och rök. Effective protection in environments with non-volatile and/or liquid particles such as dust and smoke.
Soft Earplug
Soft Earplug
Soft Earplug för flergångsbruk är enkla och bekväma att använda. Soft Earplug for multible use that are easy and convenient to use.
Soft Earplug Cord
Soft Earplug Cord
Soft Earplug för flergångsbruk är enkla och bekväma att använda. Soft Earplug for multible use that are easy and convenient to use.
Soft Beige 1 m
Soft Beige 1 m
Soft latexplåster är ett blodabsorberande, självvulkande, elastiskt plåster som inte fäster på hud. Soft latex plaster is a blood-absorbing, self adhensive, elastic patch that does not adhere to skin.
Soft Blå/Soft Blue 1 m
Soft Blå/Soft Blue 1 m
Soft latexplåster är ett blodabsorberande, självvulkande, elastiskt plåster som inte fäster på hud. Soft latex plaster is a blood-absorbing, self adhensive, elastic patch that does not adhere to skin.
Soft Beige 5 m
Soft Beige 5 m
Soft latexplåster är ett blodabsorberande, självvulkande, elastiskt plåster som inte fäster på hud. Soft latex plaster is a blood-absorbing, self adhensive, elastic patch that does not adhere to skin.
Förbandsautomat Plaster Dispenser
Förbandsautomat Plaster Dispenser
Förbandsautomat i plexiglas för Soft 5 meters rullar. För väggmontering. Plexiglas plaster dispenser for 5 meter rolls Soft Plaster. For wall mounting.