SÅG

M510 Multiblade Bi-Metal
M510 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M520 Multiblade Bi-Metal
M520 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M535 Multiblade Bi-Metal
M535 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M585 Multiblade Angle Bi-Metal
M585 Multiblade Angle Bi-Metal
Genialt blad vinklat i 90° gör att du kommer åt på ”omöjliga” ställen. Ingenious blade with an angle of 90° allows you to access ”impossible” places.
M593 Multiblade Bi-Metal
M593 Multiblade Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M541 Multiblade HCS Japanese
M541 Multiblade HCS Japanese
Multiblade HCS har ”japantänder” anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster. Multiblade HCS has ”Japanese teeth” adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.
M560 Multiblade HCS Japanese
M560 Multiblade HCS Japanese
Multiblade HCS har ”japantänder” anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster. Multiblade HCS has ”Japanese teeth” adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.
M596 Multiblade HCS Hook
M596 Multiblade HCS Hook
Anpassat för sågning i framförallt gips, men även trä och mjuka plaster. Suitable for sawing primarily in drywall but also wood and soft plastics.
M565 Multiblade Supercut HCS
M565 Multiblade Supercut HCS
Multiblade HCS har ”japantänder” anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster. Multiblade HCS has ”Japanese teeth” adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.
M570 Multiblade Half Round HSS
M570 Multiblade Half Round HSS
Speciellt smidig för sågning i hörn. Sågar plast, trä, glasfiber, gips och metall. Especially practical for sawing in corners. Saws plastic, wood, fiberglass, drywall and metal.
M590 Multiblade HCS Scraper Blade
M590 Multiblade HCS Scraper Blade
Tar bort bruk, kakelfix, betongrester och hårda spröda mattlimsrester. Removes grout, tile adhesives, concrete residues and hard brittle mat glue residues.
M597 Multiblade HCS Wave
M597 Multiblade HCS Wave
För sågning i fogskum, frigolit, isolering, gummi och läder. For sawing in joint foam, styrofoam, insulation, rubber and leather.
M580 Multiblade Half Round Carbide
M580 Multiblade Half Round Carbide
För sågning av kakel, kakelfogar och lättbetong m.m. Speciellt smidig för sågning i hörn. For sawing in, tiles, tile adhesives, lightweight concrete and more. Especially practical for sawing in corners.
M595 Multiblade Sealant Cutter
M595 Multiblade Sealant Cutter
Konformad för bästa åtkomlighet i trånga utrymmen. Cone shaped for best accessibility in tight spaces.
M575 Multiblade Carbide Finger Rasp
M575 Multiblade Carbide Finger Rasp
Kilformad rasp för grovslipning av spackel, kakelfix, betong, sten och trä. Wedge shaped rasp for coarse grinding of filler, tile adhesives, concrete, stone and wood.
M545 Multiblade Carbide Triangle Rasp
M545 Multiblade Carbide Triangle Rasp
För grovslipning av spackel, kakelfix, betong, sten och trä. For coarse grinding of filler, tile adhesives, concrete, stone and wood.
M581 Multiblade Diamond
M581 Multiblade Diamond
Perfekt för att ta bort hårda beläggningar från keramiska plattor, betong och tegel. Great for removing hard grout from ceramic tile.
M559 Multiblade Big-Pack 14 pcs
M559 Multiblade Big-Pack 14 pcs
Multiblade Bi-Metal Big-Pack 14 pcs. Innehåller Multiblade av modellerna: M500, M510, M560 & M593.
M558 Multiblade Big-Pack 20 pcs
M558 Multiblade Big-Pack 20 pcs
Multiblade Bi-Metal Big-Pack 20 pcs. Innehåller 5 st Multiblade av modellerna: M500, M510, M540 & M560.
Multiblade Set 12 pcs
Multiblade Set 12 pcs
Multiblade Set 12 pcs. Innehåller 3 st multiblade av varje av modellerna: M520, M541, M560, M593. Multiblade Set 12 pcs. Contains 3 multi-blades of each of the models: M520, M541, M560, M593.
M605 Multiblade Starlock Bi-Metal
M605 Multiblade Starlock Bi-Metal
Multiblad i Bi-metall med vågig universaltandning. A Multiblade made of Bi-metal with corrugated universal teeth.
M610 Multiblade Starlock Bi-Metal
M610 Multiblade Starlock Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M612 Multiblade Starlock Bi-Metal
M612 Multiblade Starlock Bi-Metal
För sågning i metall, glasfiber, gips, kopparrör och trä. For sawing in metal, fiberglass, drywall, copper pipes and wood.
M614 Multiblade Starlock Bi-Metal
M614 Multiblade Starlock Bi-Metal
Multiblad i Bi-metall med skränkt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial. A Multiblade made of Bi-metal with set teeth for all wood, plaster, and plastic materials.
M615 Multiblade Starlock Bi-Metal
M615 Multiblade Starlock Bi-Metal
Multiblad i Bi-metall med skränkt tandning för alla trä-, gips- och plastmaterial. A Multiblade made of Bi-metal with set teeth for all wood, plaster, and plastic materials.
M680 Multiblade Starlock Carbide TiN
M680 Multiblade Starlock Carbide TiN
Multiblad i hårdmetall (karbid) med TiN-beläggning med extremt hög slittålighet. A multiblade made of TiN-coated carbide with extremely high resistance to wear.
M600 Multiblade Starlock Curved Wood
M600 Multiblade Starlock Curved Wood
Anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster. Adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.