Mät & Märk

Reach Marker
Reach Marker
Djuphålsmärkare för borrhål och svåråtkomliga ställen. Deep hole marker for drill holes and difficult access points.
Reach Marker Graphite
Reach Marker Graphite
Påfyllningsbar djuphålsmärkare med grafitstift för enkel uppmärkning i djupa och smala hål. Refillable deep hole marker with graphite sticks for simple marking in deep and narrow holes.
All Fit Plastic
All Fit Plastic
Verktyg för att skapa alla möjliga och omöjliga former och vinklar. Tool for creating all possible and impossible shapes and angles.
All Fit Aluminium
All Fit Aluminium
Verktyg för att skapa alla möjliga och omöjliga former och vinklar. Tool for creating all possible and impossible shapes and angles.