Lim/Fogmassa

Turbo Polymer White
Turbo Polymer White
1-komponents monteringslim/tätningsmassa med snabb vidhäftning. 1-component mounting adhesive/sealant with fast adhesion.
Glue Seal Grey
Glue Seal Grey
Miljövänligt MS-Polymerlim och en fog- och tätningsmassa. An environmentally friendly MS-Polymer adhesive and sealant.
Glue Seal Black
Glue Seal Black
Miljövänligt MS-Polymerlim och en fog- och tätningsmassa. An environmentally friendly MS-Polymer adhesive and sealant.
Glue Seal White
Glue Seal White
Miljövänligt MS-Polymerlim och en fog- och tätningsmassa. An environmentally friendly MS-Polymer adhesive and sealant.
Glue Seal Crystal Clear
Glue Seal Crystal Clear
Miljövänligt MS-Polymerlim och en fog- och tätningsmassa. An environmentally friendly MS-Polymer adhesive and sealant.
Twister
Twister
Twister blandrör. Vridbar i 360°. Underlättar applicering i hörn. Twister tube. Rotate in 360°. Facilitates application in corners.
Skeleton Gun <br /><br />
Skeleton Gun

Skeleton Gun är en enkel standard fogpistol för 290-310 ml patroner. Skeleton Gun is a simple standard caulking gun for 290-310 ml cartridges.
Caulking Gun Professional
Caulking Gun Professional
Caulking Gun Professional är en roterbar fogpistol med extra utväxling för 290-310 patroner. Caulking Gun Professional is a rotatable caulking gun with extra gear ratio for 290-310 cartridges.