Dorn/Huggmejslar

Pin Punch Set
Pin Punch Set
Cylindriska drivdorn 3-10 mm, av induktionshärdat kromvanadiumstål. Cylindrical pin punches 3-10 mm of chrome vanadium steel.
Punch & Chisel Set
Punch & Chisel Set
Dorn- och mejselsats i 6 delar av induktionshärdat kromvanadiumstål. 6-piece punch and chisel set of induction tempered chrome vanadium steel.
Cold Chisel
Cold Chisel
Av kromvanadium-molybdenstål med ergonomiskt utformat handtag i tvåkomponentsmaterial. 8-kantigt skaft. Of chrome vanadium molybdenum steel. Ergonomic handle of two-component material. 8-edged shank.
Pin Punch
Pin Punch
Av kromvanadium-molybdenstål med ergonomiskt utformat handtag i tvåkomponentsmaterial. 8-kantigt skaft. Of chrome vanadium molybdenum steel. Ergonomic handle of two-component material. 8-edged shank.
Taper Punch
Taper Punch
Av kromvanadium-molybdenstål med ergonomiskt utformat handtag i tvåkomponentsmaterial. 8-kantigt skaft. Of chrome vanadium molybdenum steel. Ergonomic handle of two-component material. 8-edged shank.
Center Punch
Center Punch
Av kromvanadium-molybdenstål med ergonomiskt utformat handtag i tvåkomponentsmaterial. 8-kantigt skaft. Of chrome vanadium molybdenum steel. Ergonomic handle of two-component material. 8-edged shank.
Cape Chisel
Cape Chisel
Av kromvanadium-molybdenstål med ergonomiskt utformat handtag i tvåkomponentsmaterial. 8-kantigt skaft. Of chrome vanadium molybdenum steel. Ergonomic handle of two-component material. 8-edged shank.
Punch & Chisel Set 16 pcs
Punch & Chisel Set 16 pcs
Dorn och mejslar av kromvanadium-molybdenstål. Punch and chisels of chrome vanadium molybdenum steel.
Punch & Chisel Set 14 pcs with wall rack
Punch & Chisel Set 14 pcs with wall rack
Dorn- och mejselsats i 14 delar av Kromvanadium-molybdenstål. 14-piece punch and chisel set of chrome vanadium molybdenum steel.