XL Allround

XL Allround

SE XL Allround är en snabb och enkel infästning för leca, lättbetong och dubbelgips. Förborrning behövs ej i gips. Slå in XL i materialet och montera detaljen med skruv. Skruvar som är utmärkta att använda: 5,5 mm rostfri VVS skruv, träskruv, montageskruv, samt övriga skruvar från 3,5 – 5,0 mm. 4 st vingar för god förankring. Sågtänder för bättre genomföring. Konisk för perfekt centrering av skruven. Utdrag i dubbel gipsskiva 44,5 kg. Tvärlast i dubbel gipsskiva 47,5 kg. Generellt kan man dubbla utdragskrafterna i leca, lättbetong samt siporex beroende på vad det är för kvalitet på materialet.

EN XL Allround is a fast and easy fastening for leca, gas-formed concrete and double drywall. Pre-drilling is not required in drywall. Insert XL into the material and assemble the item with a screw. Screws that are excellent to use: 5.5 mm stainless steel plumbing screw, wooden screw, mounting screw, and other screws from 3.5 – 5.0 mm. 4 wings for good anchoring. Saw teeth for better implementation. Conical for perfect centering of the screw. Extracts in double drywall 44.5 kg. Crossed in double drywall 47.5 kg. Generally, you can double the extraction forces in leca, gas-formed concrete and siporex depending on the quality of the material.

Art nr
Art No
Produkt
Product
P2222XL Allround100/1600 st/pcs