Twister

Twister

SE Twister blandrör. Vridbar i 360°. Underlättar applicering i hörn och andra svåråtkomliga ställen. Passar standardpatroner.

Perfekta till vår MS-polymer Glue Seal m.m.

EN Twister tube. Rotate in 360°. Facilitates application in corners and other hard-to-reach places. Fits standard cartridges.

Perfect for our MS-polymer Glue Seal etc.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
T148Twister
25 st/pcs