Tigerblade Rescue 225x22x1,6 mm

Tigerblade Rescue 225

SE Speciellt framtaget för räddning och demontering av t ex biltak och bildörrar vid olyckor men används även av andra yrkesgrupper. Utmärkt för demontering och rivningsarbeten. Tigerblade Rescue sågar plåt, stål rostfritt stål upp till 10 mm samt massiva rör och profiler upp till ø 175/250 mm, trä, trä med spik, aluminium m.m.

EN Specially designed for rescue and dismantling of car tops and doors in case of accidents, but also used by other occupational groups. Excellent for dismantling and demolition work. Tigerblade Rescue saws sheet metal, stainless steel up to 10 mm and solid pipes and profiles up to ø 175/250 mm, wood, wood with nails, aluminum, etc.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Längd
Length
Bredd
Width
Tjocklek
Thickness
Tänder/tum
Teeth/inch
Antal/fp
Quantity/pack
6310Tigerblade Rescue225 mm
22 mm
1,6 mm10 tpi10 st/pcs
6310-5Tigerblade Rescue225 mm22 mm1,6 mm10 tpi5 st/pcs