Tap Extractor Set

Tap Extractor Set

SE Gängtappsutdragare med fasta klor för fyra spår är det optimala verktyget för borttagning av trasiga gängtappar. Skruvas ut med hjälp av svängjärn.

EN Four-jaw Tap Extractor is the optimal tool for removal of broken taps. Use a tap wrench to loosen.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Die storlek
Die-size
B9520
Tap Extractor SetM4-M2215 st/pcs