Tap Extractor

Tap Extractor

SE Gängtappsutdragare med fasta klor för fyra spår är det optimala verktyget för borttagning av trasiga gängtappar. Skruvas ut med hjälp av svängjärn.

EN Four-jaw Tap Extractor is the optimal tool for removal of broken taps. Use a tap wrench to loosen.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Die storlek
Die-size
B9501
Tap Extractor #1M410 st/pcs
B9502Tap Extractor #2M510 st/pcs
B9503Tap Extractor #3 M610 st/pcs
B9504Tap Extractor #4M810 st/pcs
B9505Tap Extractor #5M104 st/pcs
B9506Tap Extractor #6M124 st/pcs
B9507Tap Extractor #7M144 st/pcs
B9508Tap Extractor #8M164 st/pcs
B9509Tap Extractor #9M18-204 st/pcs
B9510Tap Extractor #10 M224 st/pcs