Super Tech Oil 10 ml

Super Tech Oil 10 ml

SE Smörjande och skyddande olja för många olika ytor och användningsområden. Motverkar slitage och rost på t ex gängor, lås, rörliga delar och glidytor. Smalt metallrör för smidig och precis applicering. Oljan är luktlös, transparent, silikonfri och lämnar inga rester på ytorna. Värmeresistent upp till ca 260°C/500°F.

EN Lubricating and protective oil for many different surfaces and areas of use. Protects against wear and corrosion on for example threads, locks, joints and sliding surfaces. Thin metal tip for simple and precise application. The oil is odourless, transparent, silicone free and does not leave any residue on the surfaces. Heat resistant up to approximately 260°C/500°F.

Art nr
Art No
Produkt
Product
L230Super Tech Oil 10 ml25 st/pcs