Step Drill Set

Step Drill Set

SE Stegborr i HSS-G M2 stål för bästa livslängd. Borrarna är specialslipade i spetsen med 135˚ spetsvinkel för optimal centrering. Tvåskärig spiral ger jämna fina hål utan deformering. För håltagning i tunna material som tunnplåt, plast, laminat, kompositer, aluminium mm.

EN Multistep drill bit of HSS-G M2 steel for best durability. Drill bit tip with 135˚ point angle with special cut for optimal centering. Two-spiral flutes for even holes without deformation. For drilling in thin materials such as sheet metal, plastic, laminate, composites, aluminum, etc.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Innehåller
Contains
B721Step Drill Set
3 delar/parts: 4-12, 4-20, 6-30 mm