Soft Beige 1 m

Soft Beige 1 m

SE Soft latexplåster är ett blodabsorberande, självvulkande, elastiskt plåster som inte fäster på hud, hår eller i sår men mot sig själv, vilket ger ett stabilt bandage. Lämnar inga fiberrester vilket minskar risken för att förbandet ska fastna. Kan läggas direkt på brännsår. Fäster på fuktig hud och är den enda typen av förband som sitter kvar vid badning. Bra fästförmåga och smärtfri borttagning. Innehåller latex.

Bruksanvisning
Linda Soft-plåstret runt såret. Vid kraftig blödning linda flera lager. Pressa samman plåstret. Klart!

EN Soft latex plaster is a blood-absorbing, self adhensive, elastic patch that does not adhere to skin, hair or in wounds but to itself, which provides a stable bandage. Leaves no fiber residues, which reduces the risk of sticking. Can be applied directly to burns. Works on moist skin and is the only type of patch that stays on while bathing. Good attachment and painless removal. Contains latex.

Instructions
Wrap Soft plaster around the wound. In case of severe bleeding, wrap several layers. Squeeze the patch together. Done!

Art nr
Art No
Produkt
Product
Bredd/längd
Width/length
Antal/fp
Quantity/pack
X118Soft Beige Color
6 cm x 1 m
1 st/pcs