Scrubbing Wipes 50 st

Scrubbing Wipes

SE Scrubbing Wipes har en skrubbsida och en slät sida. Tar snabbt och enkelt bort fläckar av olja, fett, tjära, lim, trycksvärta, kåda, asfalt, färg, fogmassa mm från händer och nästan alla ytor som inte är porösa, t ex verktyg, fönster, golv, trä etc. Den praktiska hinken innehåller 50 st preparerade rengöringsdukar med citrondoft, färdiga att använda. Använd Scrubbing Wipes istället för starka lösningsmedel som lätt torkar ut dina händer.

EN Scrubbing Wipes has a scrubbing side and a smooth side. Quickly and easily removes stains of oil, grease, tar, glue, ink, resin, asphalt, paint, sealants, etc. from hands and almost all surfaces that are not porous, such as tools, windows, floors, wood, etc. The practical packaging contains 50 pieces of lemon scented wipes, ready to use. Use Scrubbing Wipes instead of strong solvents that tend to dry your hands out.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Innehåller
Contains
Antal/fp
Quantity/pack
R527Scrubbing Wipes50 st1 st/pcs6 st/pcs