Rounded Flap Disc

Rounded Flap Disc

SE Lamellrondell av aluminiumoxid med innovativ rundad kantdesign. Rondellen lämpar sig mycket bra för slipning av kärlsvetsar tack vare den rundade kanten, men är även användbar till många andra områden. För stål, järn, legerat stål mm. Max periferihastighet 80 m/s.

EN Flap disc of aluminium oxide with innovative rounded edge design. The disc is especially suited for grinding of vessel welds thanks to the rounded edge, but also useful in many other areas. For steel, iron, alloy steel etc. Maximum peripheral speed 80 m/s.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Korn
Grit
Antal/fp
Quantity/pack
K5740Rounded Flap Disc 125x22,23 mm4010/100 st/pcs
K5760Rounded Flap Disc 125x22,23 mm6010/100 st/pcs
K5780Rounded Flap Disc 125x22,23 mm8010/100 st/pcs