Red Lock

Red Lock

SE 1-komponents anaerobt lim som används där extra hård fastsättning krävs.

Användningsområde
Snabb låsning och fastsättning av gängor, lager, hylsor, bussningar och andra cylindriska komponenter. Tätar, låser och förhindrar korrosion. Produkten är tålig mot vibrationer.

EN 1-component anaerobic adhesive used where extra hard fastening is required.

Area of use
Quick locking and fastening of threads, bearings, casings, bushings and other cylindrical components. Seals, locks and prevents corrosion. The product is resistant to vibration.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
G712Red Lock 50 ml1 st/pcs20 st/pcs

Information Information 
Färg:RödColour:Red
Temperatur: -55°C till +230°CTemperature: -55°C till +230°C
Spaltfyllnad:0,30 mmGap fill:0,30 mm
Låsstyrka:20-35 Nm/mm²Torque strenght:20-35 Nm/mm²
Härdtid:20-40 minCuring time:20-40 min
Genomhärdningstid:12 timmarTotal curing time:12 hours
Viskositet:8000-15000 mPasViscosity:8000-15000 mPas
Max gänga:36Max thread:36