PTFE Spray

PTFE Spray

SE Teflonbaserad låsolja med goda egenskaper för gamla och nya lås. Används i förebyggande syfte. Genom tillsats av teflon förhindras låset att frysa fast. Även gamla fastrostade och kärvande lås blir som nya efter behandling av låsolja. Fuktutdrivande. Klarar temperaturer mellan -40° C och +250° C.

EN Teflon-based lock oil with good features for old and new locks. The addition of teflon prevents the lock from freezing. Even old, stuck and corroded locks become as new after using lock oil. Moisture repellent. Withstands temperatures between -40° C and + 250° C.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
A845PTFE Spray 41 ml1 st/pcs10 st/pcs