Protect Tape

Protect Tape

SE Mjuk PVC-film som är räfflad och därmed lätt rivbar. Lätt avtagbar med medium häftförmåga. För häftning av golvskyddspapp och skydd mot mekanisk åverkan på dörrtrösklar, dörrkarmar etc. God UV-tålighet och resistens mot de flesta alkalier och svaga syror. Goda åldringsegenskaper. Smidig vattenfast plasttejp.

EN Soft PVC film that is ribbed and thus easily tearable. Easily removable with medium adhesive strength. For fastening of floor coverings and protection against mechanical impact on door thresholds, door frames etc. Good UV resistance and resistance to most alkalis and light acids. Good aging properties. Smooth waterproof plastic tape.

Art nr
Art No
Produkt
Product
DimensionAntal/fp
Quantity/pack
T370Protect Tape 50 mm x 30 m x 0,16 mm1 st/pcs36 st/pcs