Pliers Wrench with push-button

Pliers Wrench with push-button

SE Tångnyckel tillverkad i matt kromvanadiumstål med handtag av 3-komponentmaterial. Tång och skiftnyckel i ett verktyg som ersätter en sats med skruvnycklar. Parallellt styrda släta käftar för skonsam användning även vid hårt tryck utan att skada materialet. Tryckknapp och smidig skala för snabb inställning samt steglöst grepp av alla nyckelvidder ända till den angivna kapaciteten. Slaglängden mellan käftarna möjliggör snabb åtdragning och lossning efter spärrmekanism. Metriskt- och tummått.

EN PliersWrench of chrome vanadium steel with matt surface and handle of 3-component material. Pliers and wrench in one tool that replaces a set of torque wrenches. Parallel acting smooth jaws for careful handling even at hard pressure without damaging the material. Push-button and scale for quick setting and stepless adjustment until the locked position. Quick tightening or loosening by slight opening of jaws. Metrical and inch measure.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Kraftöverföring
Transmission power
Kapacitet
Capacity
716250


Pliers Wrench with push-button 250 mm10:12-52 mm6 st/pcs