Peak

Peak

SE Peak är ett lättflytande cyanoakrylatlim med extremt snabb härdtid. Speciellt anpassad för att binda på ”svåra” ytor.

Användningsområde
Limmar akryl, polykarbonat, polyimid, pvc, stål, rostfritt stål, trä och glas mm.
Förvaras svalt och torrt.

EN Peak is a thin fluid cyanoacrylate adhesive with extremely fast curing time. Specially adapted for attaching to “difficult” surfaces.

Area of use
Works on acrylic, polycarbonate, polyimide, PVC, steel, stainless steel, wood and glass etc. Store in cool and dry place.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
L220Peak 20 g

1 st/pcs12 st/pcs

MaterialHärdtid/Curing timeSkjuvhållfasthet/Shear strength
Stål/Steel10-30 s19-21 N/mm 2
Rostfritt/Stainless10-20 s16-18 N/mm 2
Aluminium/Aluminum5-15 s17-19 N/mm 2
Trä/Wood50-60 s
ABS-plast/ABS plastic5-10 s4-6 N/mm 2
Polykarbonat/Polycarbonate20-60 s8-12 N/mm 2

Information Information 
Bas:Etyl cyanoakrylatBase:Etyl cyanoacrylate
Färg:TransparentColour: Transparent
Temperatur: -50°C – + 80°C  Temperature:-50°C – + 80°C 
Spaltfyllnad:0,05 mmGap filling:0,05 mm
Härdningstid:3-10 sekCuring time:3-10 sec
Genomhärdningstid:24 timmarFull curing time:24 hours
Viskositet:2-5 mPaViscosity:2-5 mPa
Densitet:1,05 g/cm³Density:1,05 g/cm³
Flampunkt: 85°CFlame point:85°C
Smältpunkt:160°C –  170°CMelting point:160°C –  170°C