M595 Multiblade Sealant Cutter

Multiblade Sealant Cutter

SE Konformad för bästa åtkomlighet i trånga utrymmen. Avlägsnar fogar mellan betong eller tegelväggar. Skär i all typ av mjukfog.

EN Cone shaped for best accessibility in tight spaces. Removes joints between concrete or brick walls. Cuts into all sorts of soft joints.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Bredd
Width
Djup
Depth
Antal/fp
Quantity/pack
M595Multiblade Sealant Cutter31 mm72 mm1 st/pcs