M560 Multiblade HCS Japanese

Multiblade HCS

SE Multiblade HCS har ”japantänder” anpassade för sågning i framför allt trä, men även gips och mjuka plaster.

EN Multiblade HCS has ”Japanese teeth” adapted for cutting mainly wood, but also drywall and soft plastics.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Bredd
Width
Djup
Depth
Tänder/tum
Teeth/inch
Antal/fp
Quantity/pack
M560Multiblade HCS Japanese65 mm42 mm14 tpi10 st/pcs