M581 Multiblade Diamond

Multiblade Diamond

SE Perfekt för att ta bort hårda beläggningar från keramiska plattor, betong och tegel utan att skada materialet. Arbetsbredden är ungefär 2,2 mm . Skärdjup ca 50 mm.

EN Great for removing hard grout from ceramic tile without damaging the tile, even in concrete and brick. Removal width is approximately 2.2 mm (1/12″). Plunge cut to approximately 50 mm (2″)

Art nr
Art No
Produkt
Product
Bredd
Width
Antal/fp
Quantity/pack
M581Multiblade Diamond57 mm1 st/pcs