M545 Multiblade Carbide Triangle Rasp

Multiblade Carbide Triangle Rasp

SE För grovslipning av spackel, kakelfix, betong, sten och trä. Lämpar sig både för användning med eller utan dammutsugning. Belagd med hårdmetallflis.

EN For coarse grinding of filler, tile adhesives, concrete, stone and wood. Suitable for use with or without dust extraction. Coated with hard metal chips.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Bredd
Width
Djup
Depth
Antal/fp
Quantity/pack
M545Multiblade Carbide Triangle Rasp80 mm73 mm1 st/pcs