M575 Multiblade Carbide Finger Rasp

Multiblade Carbide Finger Rasp

SE Kilformad rasp för grovslipning av spackel, kakelfix, betong, sten och trä. Fungerar även utmärkt för slipning av färg på gjutjärn.

EN Wedge shaped rasp for coarse grinding of filler, tile adhesives, concrete, stone and wood. Also works great to grind paint on cast iron.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Bredd
Width
Djup
Depth
Antal/fp
Quantity/pack
M575Multiblade Carbide Finger Rasp34 mm32 mm1 st/pcs