Goldfix

Goldfix

SE Goldfix är en snabb och smidig infästning för snabba montage i enkel- och dubbelgips. Kan även användas i siporex, leca och lättbetong. Den slås in i väggen utan förborrning och skapar en insatsgänga för gängpressande skruv från 4-5 mm med normal stigning. Även lämpad för lättbetong. Tillverkad i guldkromaterat stål. Enkel att demontera utan att skada gips, efterlämnar endast små märken.

Utdragsvärden i kg:
Belastning utdrag enkel gipsskiva: 19,8 kg
Belastning vågrätt enkel gipsskiva: 46,4 kg
Belastning utdrag dubbel gipsskiva: 43,0 kg
Belastning vågrät dubbel gipsskiva: 50,0 kg

EN Goldfix is a quick and easy fastening for quick assembly in single and double drywall. Can also be used in siporex, leca and gas-formed concrete. It fits into the wall without drilling and creates a thread for thread-tightening screw from 4-5 mm with normal pitch. Also suitable for gas-formed concrete. Made of gold-plated steel. Easy to disassemble without damaging drywall, leaving only small marks.

Excerpt values in kg:
Load extract single drywall: 19.8 kg
Load horizontal single drywall: 46.4 kg
Load extract double drywall: 43.0 kg
Load horizontal double drywall: 50.0 kg

 

Art nr
Art No
Produkt
Product
P1122Goldfix100/3200 st/pcs