Metal Mix

Metal Mix

SE Ett höghållfast 2-komponents reparationsmaterial för metall, keramik och sten mm. Metal Mix är beständig mot olja, diesel och lösningsmedel.

Användningsområde
Metal Mix rekommenderas framför allt vid reparationer av skadade metalldelar, bättring av repor och felborrningar etc och kan efter härdning bearbetas, borras, slipas samt övermålas.

EN High strength 2-component repair material for metal, ceramics and stone. Metal Mix is resistant to oil, diesel and solvents.

Area of use
Metal Mix is recommended especially when repairing damaged metal parts, repairing scratches and drill holes etc and after curing, it can be machined, drilled, sanded and overcoated.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Antal/fp
Quantity/pack
L216Metal Mix, 25 g
1 st/pcs14 st/pcs
L334Nozzel10 st/pcs

Information Information 
Färg:Grå (mixad färg)Colour:Gray (mixed color)
Bas:EpoxyBase:Epoxy
Temperatur: -40°C till + 120°C  Temperature: -40°C till + 120°C 
temporärt + 150°Ctemporarily + 150°C
Härdtid:5-15 minCuring time:5-15 min
Genomhärdningstid:24 timmarTotal curing time:24 h
Hårdhet (Shore D):65Hardness (Shore D):65
Krympning efter 7 dagar:<1% (mixad)Shrinkage after 7 days:<1% (mixed)
Densitet:1,4 g/cm 2Density:1,4 g/cm 2
Skärhållfasthet:13 N/mm 2 (härdad)Cutting strength:13 N/mm 2 (cured)

Ladda ner säkerhetsdatablad här!

L216_Metal MIX  Part A
L216_Metal MIX  Part B