M680 Multiblade Starlock Carbide TiN

M680 Multiblade Starlock Carbide TiN

SE Multiblad i hårdmetall (karbid) med TiN-beläggning med extremt hög slittålighet. 100 % längre livslängd gentemot karbidsågblad utan beläggning och 30 gånger längre livslängd jämfört med HSS-sågblad. Rätt val för hårda material såsom järn, rostfritt eller kopparrör. Kan till och med användas för härdade skruvar (Spax) och höghållfasta maskinskruvar. Även perfekt lämpad för nötande material såsom tegelsten, tegel eller cementfiberplattor samt laminat, CFK och GFK. Bra sågkapacitet och snittkvalitet i alla trämaterial såsom hårt trä eller spånskivor. Smal insvängd form för optimal avverkningshastighet och bra spåntransport.

EN A multiblade made of TiN-coated carbide with extremely high resistance to wear. Lasts 100% longer than uncoated carbide saw blades and 30 times longer than HSS saw blades. The right choice for tough materials such as ferrous metals, stainless steel, or copper pipes. Can even be used for hardened screws (Spax) and high-strength machine screws. Also ideally suited for abrasive materials such as bricks, masonry, or fibre-cement boards as well as laminate, CFK, and GFK. Good cutting results and cutting quality in all timber materials, such as hardwood or chipboard. Narrow with waist for optimal cutting speed and good chip removal.

Art nr
Art No
Produkt
Product
Bredd
Width
Djup
Depth
M680Multiblade Starlock Carbide TiN 3 st/pcs35 mm32 mm34 st/pcs